Privaatsus ja turvalisus

Metrotec suhtub isikuandmete kaitsesse ja Sinu privaatsusesse väga tõsiselt. Allpool kirjeldame tavasid, mida me seoses isikuandmetega töötlemisega järgime.

Missuguseid isikuandmeid me kogume ning mis on selle eesmärk?
Kui Sa sooritad ostu ning registreerid kasutajakonto, siis küsime Sinult Sinu nime, telefoninumbrit ja elektronposti aadressi. Neid andmeid vajame oma kohustuste täitmiseks Teenuse osutamisel, toodete pakkumiseks ja kohaletoimetamiseks.

Kui kaua me isikuandmeid säilitame ning kellele me neid väljastame?
Sinu andmeid säilitame Teenuse osutamise perioodist pisut kauem. Kuue kuu möödumisel Teenuse kasutamise lõetamisest kustuvad Sinu andmed süsteemist automaatselt.
Me ei edasta kogutud isikuandmeid kolmandatele osapooltele v.a. juhul kui Sa ise teed selleks kirjaliku korralduse või kui seadus meid selleks kohustab.

Kuidas saan ma oma andmeid muuta või kustutada?
Sul on õigus ebaõigete või aegunud andmete värskendamisele tehes selleks Teenuse haldusliideselt avalduse. Samuti on Sul õigus igal ajal kirjaliku avaldusega lõpetada Teenuse kasutamine ning nõuda sellega oma isikuandmete töötlemise kohest lõpetamist.