Väikesõidukite kaugjälgimine

Teen driver

Algajad autojuhid

Kui sa ulatad oma autokooli lõpetanud lapsele autovõtmed, siis üks sinu soovidest on kindlasti see, et nii laps kui auto tervena koju tagasi jõuavad. Esimene asi, mida sa, peale manitseva loengu, selleks teha saad, on paigalda oma autole kaugjälgimisseade. Lubatust suurem kiirus on üheks sagedasemaks õnnetuse põhjuseks. Metroteci X-Track’ga saad määrata alarmiedastuse oma mobiilile, kui sinu auto liigub lubatust kiiremini. Samuti saad määrata alad, kust väljudes või kuhu sisenedes sinu auto saadab sulle teate. See on vähim, mida teha saad, et su autot kasutavad pereliikmed turvaliselt koju jõuaksid.

Matkad

ATV- ja lumekelgumatkade korraldamisel võimaldab träkkeri kasutamine jälgida matkal osalejate kokkulepetest kinnipidamist sõidukiiruse ja trassi osas. Iga masina liikumine joonistub koos kiirusega kaardile. Samuti saab masinarikke või avarii korral kiiresti reageerida. GPS andmeajalugu aktsepteerivad ka politsei ja kindlustusfirmad.

ATV trip